logo herb
Obiekty Niskiej Emisji
Mapa ONE
Obiekty Niskiej Emisji
Paliwa
Ogrzewania
Zaloguj
Źródła niskiej emisji
Podstawowe dane charakteryzujące
miasto Rzeszów:
Wykonawca

„Mapa inwentaryzacji źródeł niskiej emisji powstała w celu zobrazowania istniejących emitorów zanieczyszczeń na terenie miasta Rzeszowa. Została opracowana w 2014 roku na zamówienie Gminy Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa w ramach projektu pn:
„Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej obejmująca kampanię informacyjno-edukacyjną oraz tworzenie bazy danych pozwalających na inwentaryzację źródeł niskiej emisji”
Wykonanie opracowania przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji, zapewnienia bezpieczeństwa oraz podniesienia efektywności energetycznej. Mapa inwentaryzacji źródeł niskiej emisji obrazuje również lokalizację oraz definiuje emitory, będące przyczyną złego stanu powietrza. Dzięki tym działaniom nastąpi ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza.”

Powierzchnia, w tym*: 116,32 km2,

 • tereny rolne: 71,71 km2,
 • tereny zurbanizowane: 36,11 km2,
 • tereny leśne: 4,96 km2,
 • nieużytki: 0,29 km2.

Średnia wysokość terenu: 290,5 m n.p.m.,
Najwyższy punkt terenu: 384 m n.p.m.,
Najniższy punkt terenu: 197 m n.p.m.,
Liczba ludności (zameldowani) 03.2013r.: 182349,
Liczba studentów (2011/2012): ok. 47 000,
Gęstość zaludnienia: 1567,65 os./km2.

„Wykonawcą, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej obejmująca kampanię informacyjno-edukacyjną oraz tworzenie bazy danych pozwalających na inwentaryzację źródeł niskiej emisji” jest firma ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Łangowskiego 4. Zespół realizujący Mapę inwentaryzacji źródeł niskiej emisji: (…)

Istniejące osiedla na terenie miasta:
 • PRZYBYSZÓWKA
 • DRABINIANKA
 • PRZYBYSZÓWKA
 • DRABINIANKA
 • WILKOWYJA
 • GENERAŁA WŁ. ANDERSA
 • KMITY
 • PADEREWSKIEGO
 • KRÓLA ST. A. PONIATOWSKIEGO
 • STARONIWA
 • BIAŁA
 • ZAŁĘŻE
 • KRAKOWSKA PD.
 • GROTA ROWECKIEGO
 • MIESZKA I
 • PUŁASKIEGO
 • ZWIĘCZYCA
 • ZALESIE
 • STAROMIEŚCIE
 • FRANCISZKA
 • PIASTÓW
 • POBITNO
 • ŚRÓDMIEŚCIE PD.
 • DĄBROWSKIEGO
 • SŁOCINA
 • BARANÓWKA
 • KOTULI
 • NOWE MIASTO
 • TYSIĄCLECIA
 • ŚRÓDMIEŚCIE PN.